15 + 5 =

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: EMPRESA DE SERVEIS STUC SL
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de pintura industrial i decorativa.
Drets:  Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.

Dades de contacte

Camí de les Guixeres, s/n 17190 SALT (Girona)

Tel. 972 23 91 92

Fax. 972 23 20 01

info@stucpintors.com